Latest Malé Tweets
See Trends for Other Cities:

Malé, Maldives on Twitter

Popular & breaking twitter trends in Malé, Maldives.

@DhenoRaha

The day I want see is, the court verdict to hang nasheed or him to be jailed for lifetime. @RifauMP @ahmed_nihan @MohamedNasheed

Male
 
@AishathWillinee

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male' , Maldives
 
@idhuwahyd

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male'
 
@kolleyzz

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male' Maldives
 
@Murra90

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male' Maldives.
 
@imaanu

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male'
 
@Dhaley54

RT @MohamedNasheed: Alhugandu siyasee masaikaiy kuranee faisaage beynumaku noon. Dhivehi rayyithunataka kamugai PPM beyfulhunah ikhlaastheri kamaa eku dhanavan

Male', Maldives
 
RT @Roxeyna: LOL! @ahmed_nihan jawaabu libijje kamah heekuran. Enmennaky MAGhen inaayatha hedhymoyava meehunneh noon! Well said MN http://t.co/g40I3OUyB9
RT @Roxeyna: Raajjeyge agu vettey gothah supreme courtuge fandiyaaraku supreme hudhu jangiyaleh laigen ulhenya kihineh hadhaanee? http://t.co/qTFiEn0phd
Bodu randi @Roxeyna angafindhu! @RifauMP @ahmed_nihan @EbraUsuff @ZaidulAmeen @abdlalym http://t.co/F8eYQU25pJ
Anekka kon kameh mi laigannanee? http://t.co/z4nzjNR0qw
RT @Roxeyna: @mariee0911 @RifauMP True Maree. Miothee viyya. Bodu varu! Anekka mihaaruves doc ah dhakkan 1 million konme faharaku! http://t.co/cBdlZo2qQD
RT @Roxeyna: LOL! @ahmed_nihan jawaabu libijje kamah heekuran. Enmennaky MAGhen inaayatha hedhymoyava meehunneh noon! Well said MN http://t.co/g40I3OUyB9
Bodu randi @Roxeyna angafindhu! @RifauMP @ahmed_nihan @EbraUsuff @ZaidulAmeen @abdlalym http://t.co/F8eYQU25pJ
@RifauMP Mi kahala dhw! “@RanReendhoonew: Zuvaanunge City ga 24 gadi iru BEND vefa thiby BROthah kan #Yageen” http://t.co/86gbdTBMnB"
Bodu randi @Roxeyna angafindhu! @RifauMP @ahmed_nihan @EbraUsuff @ZaidulAmeen @abdlalym http://t.co/F8eYQU25pJ
RT @Roxeyna: @mariee0911 @RifauMP True Maree. Miothee viyya. Bodu varu! Anekka mihaaruves doc ah dhakkan 1 million konme faharaku! http://t.co/cBdlZo2qQD
 

@sunbrk

 

#yageen

RT @nautymatox: Raajeyge agu othee Barahana fandiyaaru Ali Hameed laigen huri hudhu jangiyaa thereyga kan #yageen. http://t.co/bzhb8ubqM7
@RifauMP Mi kahala dhw! “@RanReendhoonew: Zuvaanunge City ga 24 gadi iru BEND vefa thiby BROthah kan #Yageen” http://t.co/86gbdTBMnB"
#hajaM viyas nuviyas, #YAGunda akee #laadheenee meehekan #yageen http://t.co/xpjX4TpRVW
 

resigns

RT @FoxNews: BREAKING: Secret Service Director Julia Pierson resigns, DHS says http://t.co/icBse1C04P