Popular people in Malé
 
Latest Malé Tweets
See Trends for Other Cities:

Malé, Maldives on Twitter

Popular & breaking twitter trends in Malé, Maldives.

Aniyaaveringe macchah Badhu dhua adhi Aniyaa in Minjuvumah Dhua kuraan jehey !! Alhah Akbar #Minjuvaan https://t.co/AY6fqyWsqQ
AniyaaVerikan Ninman Maves Dhaanan! #Minjuvaan #EnmenNikumey 27 November 2015 https://t.co/yA5sWVvtAl
Inzaaru dhinas #Minjuvaan nikunnaanan 27 Nov 2015 16:00 @ #ArtificialBeach @PoliceMv https://t.co/hGQOeGfslJ
Mi meehaa ahtakaa, mi meehaa vee qurubaana vamundhaa qurubaanah takaa #EmmenEkee Aniyaain #Minjuvaan maadhan nukumey https://t.co/sbl1B3Kh1K
Aniyaaverikamun minjuvaahithun lolah nidhives naadhey... #Minjuvaan Insha Allah #Minjuvaan https://t.co/BEQBe8uIFe
AniyaaVerikan Ninman Maves Dhaanan! #Minjuvaan #EnmenNikumey 27 November 2015 https://t.co/fTZw8J7KVN
Mives aniyadhin Huvadhoo dharin RY aa eku viyas nuviyas gellumeh noonee nudheythee Huvadhoo enmen #Minjuvaan Nikumey https://t.co/kTv9b91OE6
@moodhzail

277 days 15 hrs 09 mins 42 secs since President Nasheed was arrested. #FreePresidentNasheed! #Minjuvaan https://t.co/TAu1XTUKLA

Male', Maldives
 
@moodhzail

#Minjuvaan #FreePresidentNasheed #findmoyameehaa https://t.co/pC8IAaSoLu

Male', Maldives
 
@AkkeyAkram

#Minjuvaan stage thayyaaru kuranee. Emmen nikumey 72 gadeeiraa 13 minute. Haveeru 4:00ah artificial beach ah https://t.co/scE0693u0J

male'
 
@AkkeyAkram

Ekeh Anekeh ge kibain hivvaru libigen #Minjuvaan Miadhu haveeru 4:00 ah Artificial Beach ah #EnmenNikumey 72hrs13min https://t.co/B2fhzG0tyX

male'
 
@Morniish

Kappalhi ferry service akun #minjuvaan Enmen nukumey!!!!! :@

male'
 
@abdhalym

V haa vs gina bayaku maadhamaa hukurah islaamy marukazah vadaagen dhu'a ga baaveri vumah dhannavan #FreePresidentNasheed #Minjuvaan #SOSMV

Male' Maldives
 
HAMA DHENME: Fiyavalhu alhanvee siyaasee verin ge list eh UK ah! https://t.co/nVnnoC46Pf | @mjunayd @Raajje_tv https://t.co/hZJd1onVNg
@03November1988 @thayyib @mnbcmd @Raajje_tv @UmarNaseerPPM @nautymatox umaraa kudakoh vattharu https://t.co/48yt2cvNus
TeamRTV - rayyithun gaumahtakaa kuraa bura massakathuge coverage genes dhinumugai mi dhanvaruves! https://t.co/1mR3Krzuvg
PHOTOSTORY: "Minjuvaan muzahara ge fahuge thayyaaree thah" https://t.co/eW1LGsSvTr | @mjunayd @Raajje_tv https://t.co/LXw0KyBBdY
@03November1988 @thayyib @mnbcmd @Raajje_tv @UmarNaseerPPM @nautymatox umaraa kudakoh vattharu https://t.co/48yt2cvNus
Aniyaaveringe macchah Badhu dhua adhi Aniyaa in Minjuvumah Dhua kuraan jehey !! Alhah Akbar #Minjuvaan https://t.co/AY6fqyWsqQ
Rajjeyge Mihaaru Huri Home Minster Gaanoonee Imuge beyrun Gaumuge Aman nagaalaa terrorism amalu hinganee https://t.co/Ohwrx30k8F
MDP ge economic committee ge muqarir @Thasmeen Ali mivaguthu RTV gai https://t.co/ZfSWioKC3z
@03November1988 @thayyib @mnbcmd @Raajje_tv @UmarNaseerPPM @nautymatox umaraa kudakoh vattharu https://t.co/48yt2cvNus
HAMA DHENME: Fiyavalhu alhanvee siyaasee verin ge list eh UK ah! https://t.co/nVnnoC46Pf | @mjunayd @Raajje_tv https://t.co/hZJd1onVNg
27/11/2015 ge Evvumaa gulhigen Fuluhun Hingaa Operation ge Final Briefing Fuluhunnah dheefi https://t.co/asCTOgIgz3 https://t.co/uB9pG8cp64
Inzaaru dhinas #Minjuvaan nikunnaanan 27 Nov 2015 16:00 @ #ArtificialBeach @PoliceMv https://t.co/hGQOeGfslJ
 

counsel

HAMA DHENME: Fiyavalhu alhanvee siyaasee verin ge list eh UK ah! https://t.co/nVnnoC46Pf | @mjunayd @Raajje_tv https://t.co/hZJd1onVNg