New : World Cup 2014 Visualisations
Match by match Twitter replays showing the global response and highlights of all 2014 World Cup matches in Brazil.
 
Trending Bratislava Images
queria uma foto dessas nas praias do BR <3 
https://t.co/SktFnVDPCG
뷘디 오늘 리얼리티 재밌을끄아여 http://t.co/xk0ON6Alzv
 
Latest Bratislava Tweets
See Trends for Other Cities:

Bratislava, Slovakia on Twitter

Popular & breaking twitter trends in Bratislava, Slovakia.

RT @BTS_twt: 이때가 미국에 있었을땐데 옆에 보이는 바다가 정말 좋더라구요. 여러분들과 오고싶군요. -JJK- http://t.co/PB4k8Y522W
RT @BTS_twt: !! 여러분 !!! 그러고 보니 내일 리얼리티 첫 방송!!!!!!! 와우 떨리네여!!! ㅎㅎ 꼭 본방 사수 해주시고 기념해서 사진은 납치 당하기 전 딴지와 함께한 사진 올려드립니다 !!! 하하... 무서웠다 . http://t.co/1U1yZaLaTh
RT @BTS_twt: 안녕하세요 진인데요 오늘 드디어 저희 리얼리티가 나오네요.. 미국은 무서운 나라에요ㅠㅠ http://t.co/0xGfL9IiK2
RT @BTS_twt: 이제 시작했어요 .~ !!!!! 태태랑 같이 보는 중이에요ㅎㅎ http://t.co/wNU1vtSvFO
RT @BTS_twt: 널 잡는 손길도 피하지 마~ 이 부분 같은 느낌을 줄 수 있는 곡을 쓰고 싶다. http://t.co/gJWf8QFtyb
RT @BTS_twt: 뷘디 오늘 리얼리티 재밌을끄아여 http://t.co/xk0ON6Alzv
@paint_jibi

RT @ToTheBANGTAN: [TRANS:BTS_twt] สวัสดีครับจินเองนะครับ วันนี้ในที่สุดเรียลลิตี้เราก็จะปล่อยละครับ.. อเมริกาเป็นประเทศที่น่ากลัวครับㅠㅠ http://t.co/TMXhXujfce

BTS