Latest Ho Chi Minh City Tweets
See Trends for Other Cities:

Ho Chi Minh City, Vietnam on Twitter

Popular & breaking twitter trends in Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

obama

@apur0cker

Key takeaways from Obama's Vietnam Visit https://t.co/8ab66D3IP3

Ho Chi Minh, Vietnam
 
@NamVietNetwork

Hệ quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama https://t.co/vgLDeIvE9k

Saigon
 
@NamVietNetwork

8537. Sau cơn sốt Obama, điều gì sẽ đến cho Việt Nam? https://t.co/oRffJ46C1b

Saigon
 
@ForeignDevil666

Obama Lifts Arms Embargo on Vietnam - https://t.co/RmFMGDkuGo https://t.co/RmFMGDkuGo

Ho Chi Minh City
 
@NamVietNetwork

Obama's Visit to Vietnam: A Turning Point? - The Diplomat https://t.co/o6yjDjDJO6

Saigon
 
@NamVietNetwork

Obama's Visit to Vietnam: A Turning Point? - The Diplomat https://t.co/AmeGm0UzjA

Saigon
 
@NamVietNetwork

Vụ ‘đấu tố’ MC: Cá chết nóng trở lại sau cơn sốt Obama https://t.co/fJvtRmKX4S

Saigon
 
@VietLive

Obama’s Visit to Vietnam: A Turning Point?: The visit did result in the lifting of the arms embargo, but the ... https://t.co/umSxAEWLld

Saigon,Vietnam
 
@HongPhucCom

Vụ MC Phan Anh bị VTV đấu tố chưa ăn thua-VTV Đem Brack Obama Ra để đấu tố https://t.co/lYeYE5piKC

HCMC
 
@RickYvanovich

Remarks by President Obama in Discussion at Vietnam Business and Entrepreneurship Event https://t.co/9sh5wzkAwa

Saigon
 
 

#saigon

술침 #JIMIN #침침시리즈 https://t.co/OHQbThDnrN
오늘 힘들어 하시는 분들 많으시던데 힘내 쿵침 #JIMIN #침침시리즈 #끝 https://t.co/baUVkn9aQV
 

nhat

 

#jimin

술침 #JIMIN #침침시리즈 https://t.co/OHQbThDnrN
오늘 힘들어 하시는 분들 많으시던데 힘내 쿵침 #JIMIN #침침시리즈 #끝 https://t.co/baUVkn9aQV
 

#obama

 

#china

 

#nct